Πως θα ψηφίσουμε στις τριπλές εκλογές του Μαΐου | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Πως θα ψηφίσουμε στις τριπλές εκλογές του Μαΐου

Πόσους σταυρούς βάζουμε στο Δημοτικό-Περιφερειακό ψηφοδέλτιο και το Ευρωψηφοδέλτιο – Παραδείγματα
για το Δήμο Λευκάδας

ekloges2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Στις Δημοτικές εκλογές ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που βάζει ο εκλογέας διαφέρει και εξαρτάται από τη Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμο ή νησιωτική Κοινότητα) που είναι εγγεγραμμένος και ψηφίζει κάποιος.

Να αναφέρουμε αρχικά ότι με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές όσον αφορά στον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων που εκλέγονται σε κάθε μια από τις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λευκάδας. Ο συνολικός αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας παραμένει ο ίδιος και είναι 33. Στους χαμένους της απογραφής είναι οι Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων, Καρυάς και Σφακιωτών που χάνουν από μία (1) έδρα, που τις κερδίζουν αντίστοιχα ο πρώην Δήμος Ελλομένου (+1) και ο πρώην Δήμος Λευκάδας (+2).

Συγκεκριμένα ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων που εκλέγονται (σε παρένθεση ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων το 2010) έχει ως εξής: Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων 4 (5), Δημοτική Ενότητα Ελλομένου 6 (5), Δημοτική Ενότητα Καλάμου 1 (1), Δημοτική Ενότητα Καρυάς 1 (2), Δημοτική Ενότητα Λευκάδας 18 (16), Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών 2 (3).

Στο Δήμο Λευκάδας έχουμε τώρα, με βάση την απογραφή του 2011, τις εξής πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες : Κατούνας, Καλάμου, Καστού, Λευκάδος, και Νυδριού, καθώς και τριάντα επτά (37) Τοπικές Κοινότητες, που εκλέγουν είτε εκπροσώπους (μέχρι 300 κατοίκους) είτε 3μελή τοπικά συμβούλια (για πάνω από 300 κατοίκους).

Για τους σταυρούς τώρα:

1 (2)Στις Δημοτικές Ενότητες (Εκλογικές Περιφέρειες – π. Δήμοι ή νησιωτικές Κοινότητες) που εκλέγονται μέχρι τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, δηλαδή Καλάμου, Καστού, Σφακιωτών και Καρυάς ο εκλογέας μπορεί να βάλει στον κορμό του ψηφοδελτίου έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της εκλογικής του περιφέρειας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Λευκάδας.

1 (2) Στις Δημοτικές Ενότητες που εκλέγονται περισσότεροι από τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, δηλαδή Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδος, ο εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στον κορμό του ψηφοδελτίου σε υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της εκλογικής του περιφέρειας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Λευκάδας.

1 (2) Στις Δημοτικές Κοινότητες, που είναι τώρα, όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι εξής πέντε (5) : Κατούνας, Καλάμου, Καστού, Λευκάδας και Νυδριού, ο εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.

1 (2)Τέλος στις Τοπικές Κοινότητες ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο Σύμβουλο ή εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.

ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  • Εκλογέας της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδος – Κάτοικος στην πόλη της Λευκάδας: έχει τη δυνατότητα να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας και μέχρι δύο (2) σταυρούς σε υποψήφιους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδος.
  • Εκλογέας της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδος – Κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου: έχει τη δυνατότητα να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας και έναν (1) σταυρό σε υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου.
  • Εκλογέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς – Κάτοικος Καρυάς: έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν (1) σταυρό σε υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς, έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας και έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Καρυάς.
  • Εκλογέας της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου – Κάτοικος Νυδριού: έχει τη δυνατότητα να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας και μέχρι δύο (2) σταυρούς σε υποψήφους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Νυδριού.
  • Εκλογέας της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου – Κάτοικος Πλατυστόμων: έχει τη δυνατότητα να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, έναν (1) σταυρό σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας και έναν (1) σταυρό σε υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόμων.

Σημειώνουμε, ότι αν βάλει κάποιος περισσότερους από τους προβλεπόμενους από το νόμο σταυρούς, το ψηφοδέλτιο δεν βγαίνει άκυρο, αλλά καταμετρείται υπέρ του συνδυασμού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή, με βάση τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν κατά την απογραφή του 2011, για το συνολικό αριθμό των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Χάνει όμως μια έδρα η Κέρκυρα που την κερδίζει η Ζάκυνθος, ενώ ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στα άλλα νησιά παραμένει ο ίδιος με αυτόν των εκλογών του 2010. Έτσι στην Κέρκυρα εκλέγονται είκοσι ένα (21) περιφερειακοί σύμβουλοι, στην Ζάκυνθο οκτώ (8), στην Κεφαλονιά επτά (7), στη Λευκάδα τέσσερις (4) και στην Ιθάκη ένας (1).

1 (2)Στην εκλογική Περιφέρεια Λευκάδας, που εκλέγονται τέσσερις (4) Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους της αρεσκείας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Υπενθυμίζουμε ότι αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους ως άνω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στον υποψήφιο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο επίσης δεν ακυρώνεται. Στις επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου δεν μπαίνει σταυρός προτίμησης.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 και θα συμπέσουν με τις επαναληπτικές εκλογές των Δήμων και Περιφερειών.

Εκλέγονται είκοσι ένα (21) ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε κόμμα μπορεί να κατεβάσει αυτή τη φορά στο ψηφοδέλτιό του το ανώτατο σαράντα δύο (42) υποψήφιους, διπλάσιο δηλαδή αριθμό από τις είκοσι ένα (21) έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα.

1 (2)Ο κάθε εκλογέας μπορεί να βάλλει στο ψηφοδέλτιο ενός κόμματος μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς. Σε περίπτωση που τεθούν περισσότεροι σταυροί, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.