Ανοιχτή επιστολή Ευάγγελου (Λάκη) Χαλικιά προς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου για το Κάστρο | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Σεπ 28th, 2022

Ανοιχτή επιστολή Ευάγγελου (Λάκη) Χαλικιά προς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου για το Κάστρο

chalikias_E

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΛΑΚΗ) ΧΑΛΙΚΙΑ
(Μέλους Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. & πρώην Προέδρου του)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΠΥΡΟ

Λευκάδα 28/9/2022

κ. Πρόεδρε

Πριν λίγες ημέρες στις 23/9/2022, παρουσιάσατε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου τη μελέτη που υπέβαλε ο πλειοδότης προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
(ΚΕ.Σ.Α.). Από την παρουσίαση προέκυψε ότι καμία σημαντική αλλαγή δεν έγινε, σε σχέση μ’ αυτήν που είχε υποβληθεί και είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λευκάδας (Σ.Α.).

Επιβεβαιώθηκαν έτσι, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από την παράταξή μας και άλλες παρατάξεις της
μειοψηφίας, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30/8/2022. Οι ανησυχίες αυτές π.χ.,
αναφέρονταν στην καταστρατήγηση του όρου 7 της αριθ. 10/21-2-2020 πράξης παραχώρησης ο οποίος
σημειώνει ότι: «Στον παραχωρούμενο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα ή εκτέλεση έργων διαμόρφωσης αυτού και κάθε μεταβολή αυτού.».

Ταυτοχρόνως μια σειρά ενεργειών σας, όπως το αριθ. 1504/23-8-2022 έγγραφο που αποστείλατε προς
το Υπουργείο Ναυτιλίας και με το οποίο ζητάτε την επίσπευση των διαδικασιών για την έγκριση της
παραχώρησης του Τουριστικού Περιπτέρου, χωρίς να ενημερώσετε το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είναι από την πλευρά σας, το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηρισθούν, άστοχες για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Από τη μεριά μου, όλο αυτό το διάστημα, προσπάθησα με νηφαλιότητα να σας επισημάνω ότι η παραχώρηση του Τουριστικού Περιπτέρου, έχει ξεστρατίσει προ πολλού, από την κατεύθυνση που είχε. Σας θυμίζω χαρακτηριστικά ότι, μαζί με τον επικεφαλής της παράταξής μας κ. Δρακονταειδή Κων/νο, σας είχαμε στείλει, στις 16/2/2021 (πριν δηλαδή 20 μήνες), ανοικτή επιστολή με την οποία σας θέταμε την διαφωνία μας για τα τεκταινόμενα.

Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με δεδομένη την ύπαρξη πιο ευνοϊκών συνθηκών, ως προς τις
χρηματοδοτήσεις, πρέπει να εξετασθούν άλλες λύσεις αξιοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου.

κ. Πρόεδρε

Ύστερα από όλα αυτά, με αίσθημα ευθύνης, σας καλώ να συγκαλέσετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και να εισηγηθείτε την ακύρωση της αριθ. 10/21-2-2020 απόφασης παραχώρησης και συνολικά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 9 της Διακήρυξης και για τους λόγους που στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/8/2022, αλλά και παραπάνω ενδεικτικά, αναφέρθηκαν.

Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, την ολόπλευρη
νομική στήριξη του Δήμου προς το Δ.Λ.Τ..

Χαλικιάς Ευάγγελος (Λάκης)
Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ., πρ. Πρόεδρος

– Δημοτικός σύμβουλος

Συνημμένο:
Η επιστολή που σας αποστείλαμε στις 16/2/2021



Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            









Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.