Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 30th, 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, στις 12.00 μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων). Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών( ΔΕ Φυλάκων). Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) και την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α), έτους 2021. Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών). Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 7/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 30-06-2021 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 € με Φ.Π.Α 24% και κατακύρωση αποτελέσματος. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟ», προϋπολογισμού 22.998,58 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ο ΠΚΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για το διάστημα 2/8/2021 έως 2/9/2021. Εισηγητής: Αργυρός Νικόλαος, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.