Η επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ και του Διαδόχου Παύλου το 1936 στη Λευκάδα Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 26th, 2013

Η επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ και του Διαδόχου Παύλου το 1936 στη Λευκάδα

Μια ευκαιρία για τη Φιλαρμονική και άλλα σκωπτικά της επίσκεψης

Βασιλιάς Γεώργιος Β'Στο τέλος του Μάη του 1936, δυο μόλις μήνες πριν τη μεταξική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ Γεώργιος Β΄ και ο διάδοχος του θρόνου και μετέπειτα βασιλιάς Παύλος επισκέπτονται τη Λευκάδα. Ήταν η τρίτη φορά, μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, που βασιλιάς της Ελλάδας επισκέπτονταν το νησί μας. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή οι μουσικοί της Φιλαρμονικής Λευκάδας, φαίνεται, μετά από κάποιες προηγούμενες ατελέσφορες ερανικές προσπάθειες για την απόκτηση στολών, να εμφανίζονται ομοιόμορφα ντυμένοι, με «σακάκι και πανταλόνι» τουλάχιστον, όπως μας μαρτυρεί η τοπική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»*, στο υπ΄ αριθμό 71 φύλλο της, ένα από τα λίγα σωζόμενα, της Κυριακής 31 Μαΐου 1936 (διατηρούμε την ορθογραφία του πρωτότυπου):

εφημεριδα_ΕΜΠΡΟΣ_31_5_36

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ

Επί τέλους κάλιο αργά παρά ποτέ. Τα πολυθρύλλητα εκείνα κουστούμια, των ατυχών και ατροφικών «εράνων στολών κ.τ.λ.» δεν κατόρθωσαν να γίνουν! Έγινεν όμως η άφιξις των Βασιλέων και μαζύ μ΄ αυτήν, η εμφάνησις των μουσικών της Φιλαρμονικής μας μ΄ ένα ομοιόμορφο σακάκι και πανταλόνι!

Κι΄ έτσι η της παλαιάς της δόξης και αίγλης Φιλαρμονική Λευκάδος, ενεφανίσθη, αν όχι με τίποτε άλλα, τουλάχιστον με κάποιαν σοβαροφάνειαν, καθαρή, με τάξιν, και προπαντός με σεβασμόν.

Ας γίνη επιτέλους κάποτε, ακόμη μίαν φοράν -και ως υστάτη- προσπάθεια αποκτήσεως μουσικοστολών.

Και πιο κάτω στη σελίδα 2 διαβάζουμε:

Για την Φιλαρμονικήν μας ένα εύγε… Ομοιόμορφοι όλοι των εις ρουχισμόν και προπαντός, όλοι τους … ξυρισμένοι.

Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε ακόμη στη Στήλη «ΣΚΙΤΣΑ – ΓΡΑΜΜΕΣ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ» τα εξής, σκωπτικά τα περισσότερα, σχετικά με την επίσκεψη :

 • Με τας, του Βασιλέως προετοιμασίας υποδοχής, καλλωπισμών, και άλλα, ασβεστοκαθαρίσθη σχεδόν ολόκληρος η πόλις μας, και ξεπλύθηκε παντού με άφθονα νερά.
 • Κι έτσι την Κυριακήν πρωί, παρουσιάσθη αύτη καθ΄ ολοκληρίαν αγνώριστος.
 • Όπως αγνώριστα μας παρουσιάσθησαν πλην ορισμένων πραγμάτων, και ορισμένα πρόσωπα μερικών τινων επισήμων μας, όπως και άλλων με το στανειό, επισημοποιηθέντων.
 • Εις αυτά συνετέλεσαν και μεγάλαι τινες, διαπραχθείσαι τυμβωρυχείαι, ανδρικών τινων «επισήμων ενδυμάτων».
 • Χωρίς μέχρι ώρας να παρέμβη…η δικαιοσύνη ή και η αστυνομία δια τα όσα ανοσιουργήματα οφθαλμών μας παρουσιάσθησαν.
 • Ζακέδες, φράκα, σμόκιν ή ρενδικότες και άλλα μαύρα ή μελιντζανόχρωα κοστούμια είδον ημέρας φως, έκαμαν δηλαδή ανάστασιν εκ μπαούλων αμνημονεύτων ετών, ενταφιασμού των!
 • Συνοδά των εγκλημάτων τούτων, ήσαν και τα υψηλοχαμηλοκαπελώματα!
 • Αρκετοί υψηλοί πίλοι και άλλοι ημίψηλοι αιωρούνται άνω μερικών τινων «επισήμων» κεφαλών και άλλοι περισσότερον ίσως κουρασμένοι εκ της χρήσεώς των πίλοι, είχαν βαρειά καθίσει και έφθανον μέχρι ώτων!
 • Αι σχετικαί συζητήσεις έρευναι και άλλα εκ μέρους του γυναικείου ιδία πληθυσμού μας, παρουσίασαν παράξενα αποτελέσματα βαθμολογιών.
 • Οι περισσότεροι των «επισημοποιηθέντων» εφέροντο ως νεαροί της δουλειάς αυτής, ενώ ο εν γένει ρουχισμός των ανήκεν εις παλαιοτέρας εποχής ιματιοφυλάκιον άλλων μακαρίτιδων, αλλά πραγματικώς τότε, «επισήμων»!
 • Αλλά και τα θηλυκά μας όλα, όχι ολιγώτερα και πραγματικώς ωραία, όσον και εξαγριωμένα όλα, με ιδιαιτέραν των προσπάθειαν, να ιδούν καλά και να χορτάσουν με τα μάτια τους τον ιδιαιτέρως φίλτατον εις όλους διάδοχον Παύλον.
 • Και όλες κρεμασμένες από παράθυρα και μπαλκόνια, αδιαφορούσαι δια την δολοφόνον βροχήν, η οποία εκινδύνευσεν -συν τοις άλλοις- να τους αφαιρέση όλων των ειδών τις μπογιές και αρώματα που είχαν.
  Δεν είχαν δε αφήση οι αθεόφοβες ουδεμίας αποχρώσεως ανοικτής ή σκούρας πούδραν, είτε κραγιόν ρουζ, όπως άλλες πάλιν ωραιοφάνειες, είχον ξεθεώσει τον φούμον, τόσον κατάλληλον για μάτια γλαρά, κουρασμένα γεμάτα ηδυπάθειαν και μελαγχολίαν νοσταλγικήν…
  Κι΄ όλες αυτές τις τρικυμίες της ψυχής, τραβούσαν και αγογγύστως οι κάτω των διαφόρων
 • Παραθυρομπαλκονίων χαζεύοντες μυστακοφόροι και μη απ΄ των παρατάξεων μερικοί τινες «παλαιοί πολεμισταί».
 • Των οποίων μερικοί ήσαν πραγματικά ανήμερα του βουνού θηρία, και άλλοι πάλιν με σπασμένα γόνατα και ψαρήδες, ίσως ως φαίνεται του πρώτου πολέμου του 1897!!!
 • Γιατί παρά ήταν το κακό τους, εις εμφάνησιν ηλικίας των.
 • Αι εκδηλώσεις του κόσμου κατά την υποδοχήν του Βασιλέως και Διαδόχου ήσαν αφαντάστου φρενίτιδος.
 • Αλλά και αι επιθυμίαι του κόσμου φαιδραί. Άλλοι τους ήθελαν πεζή να πάνε παντού. Άλλοι επί των ώμων των, και αι γυναίκες να τους φιλήσουν!!!
 • Όπου κι αν επρόφθανεν, έλεγεν μία εξ αυτών.
 • Χέρια, πόδια, μούτρα, εγώ … θέλω να φιλήσω, έλεγεν.
 • Άλλη πάλιν κατέβαλεν κάποιαν προσπάθειαν να τον χαιρετήση δια χειραψίας εις την αποβάθραν.
 • Επεδίωκεν ούτω να λάβη το «βασιλικόν χρήσμα», αλλ΄ η προσπάθειά της αύτη απέτυχε … διότι «Εκείνος δεν απήντησεν»!
 • Ευτυχώς ότι δεν επέρασεν πεζός κάτωθι της στηθείσης αψίδος η Α.Υ. ο Διάδοχος με το υψηλόν του σώμα.
 • Διότι ήτο τόσον χαμηλή, που μόνο ο εκ Δραγάνου Μητσέας διήλθεν ανενόχλητος.
 • Τα ωραία κοριτσόπουλα μας με τις ρωμαίϊκες ενδυμασίες των, ήσαν θαύμα ματιών.
 • Δέκα τρία όλα τους τον εν καλύτερον του άλλου που δεν χορταίναμε και εμείς οι ίδιοι να τα κοιτάμε.
 • Σωστός γερόλυκος μάλιστα, είχε παραιτηθή από πρωΐας των της υποδοχής και κατεγίνετο εις μελέτας δήθεν της τέχνης και αξίας των ενδυμάτων των και των ….. καλλιτεχνικών γραμμών των λεβεντοκόρμων κοριτσιών!
 • Ιδιαιτέρως μάλιστα η οκταέτις μικρούλα Νικολαΐα έκαμε κατάπληξιν δια την αφέλειάν της και θάρρος της απαγγελίας του ποιηματίου της κατά την προσφοράν ανθοδέσμης εις τους υψηλούς ξένους μας.
 • Την ευχαρίστησε γελών ο Βασιλεύς και την εχάϊδεψε με τρυφερότητα.
 • Για την Φιλαρμονικήν μας ένα εύγε…
 • Ομοιόμορφοι όλοι των εις ρουχισμόν και προπαντός, όλοι τους … ξυρισμένοι.
 • Για τον ουρανό τι να πούμε;
 • Ζηλιάρης κι αυτός περισσότερον από μας, δεν μας άφισε ησύχους.
 • Έβρεχε κατά διαστήματα και με κακίαν. Δεν του πέρασεν όμως, διότι βρεχόμενοι και προχειροστεγνωνόμενοι, εμέναμεν όλοι μας κραταιοί επί των ….. επάλξεων.
 • Κυττάζοντες και κυταζόμενοι!!!!

(Ο πονηρός οφθαλμός)

_________________________________

* «Η λευκαδίτικη εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» κυκλοφορούσε 2σέλιδη ή 4σέλιδη από το 1934-35 ως το 1940. Εκτυπώνονταν, πιθανότητα, στο τυπογραφείο Σπ. Κατσαρού, πρ. Μένιου Χριστοδουλόπουλου, δίπλα στον Αγ. Σπυρίδωνα. Αρχικά, κι αργότερα από το 1935-1940 το «ΕΜΠΡΟΣ» τυπωνόταν στα ιδιόκτητα τυπογραφεία του. Ήταν «πολιτικοοικονομική εφημερίς Λευκάδος» και είχε διευθυντές και Ιδιοκτήτες τους: Φώτη Κατωπόδη και Τάκη Καββαδά. Η εφημερίδα «μετείχε της Ενώσεως δημοσιογράφων ημερησίου και περιοδικού τύπου της Ελλάδος». Από τον μεγάλο αριθμό των φύλλων της σώθηκαν μόνον εφτά (7), τα εξής: 34 και 45 του 1935, 71 και 62 του 1936, 95 του του 1937, 129 του 1939 και το 143 του 1940. Βρίσκονται στο Αρχειοφυλ. Λευκάδας και είναι προσφορά των Λευκαδίων Ν.Κ. Κατηφόρη, Τιμολ. Μεσσήνη και Δημ. Μαμαλούκα» (Πηγή: Ο τύπος της Λευκάδας 1800-1987, Πανταζής Κοντομίχης, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003).

Το συγκεκριμένο φύλλο της εφημερίδας από το οποίο αναδημοσιεύουμε είναι το φύλλο 71 της Κυριακής 31 Μαΐου 1936 με Ιδιοκτήτη τον Τάκη Ε. Καββαδά και Διευθυντή – υπεύθυνο τον Φώτη Ν. Κατωπόδη.


Displaying 2 Comments
Have Your Say
 1. Λάθη ανεπίτρεπτα στο κείμενο από την αρχή.Βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος Β” και φυσικά λάθος κ η φωτογραφία!

 2. Ο/Η kolivasf λέει:

  Έχετε δίκιο, ευχαριστούμε για την παρατήρηση, το διορθώσαμε. Το όνομα του βασιλιά δεν αναφέρονταν στο δημοσίευμα, πλην του διαδόχου Παύλου. Δεν τα πάμε δυστυχώς και τόσο καλά με το γενεαλογικό δέντρο των γαλαζοαίματων και έτσι χωρίς να το πολυψάξουμε θεωρήσαμε εσφαλμένα ότι βασιλιάς τότε θα ήταν ο πατέρας του διαδόχου Παύλου Κωνσταντίνος Α΄. Άλλη φορά θα είμαστε προσεκτικότεροι αν και το όνομα του βασιλιά λίγο έχει να κάνει με τα όσα με γλαφυρό τρόπο περιγράφονται στο δημοσίευμα και κατ΄ επέκταση στην ανάρτηση.

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.