Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

12.Δεκέμβριος
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Δεκεμβρίου 1st, 2022
0 Comments

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση)

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση) Για τα δείτε ολόκληρο το ημερολόγιο του 2022 κάντε κλικ εδώ.  More...

67.Ζητείται Πρωθυπουργός
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 30th, 2022
0 Comments

Ζητείται Πρωθυπουργός

Ζητείται Πρωθυπουργός Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε More...

66.FIFA World Cup Qatar 2022
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 23rd, 2022
0 Comments

FIFA World Cup Qatar 2022

FIFA World Cup Qatar 2022 Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

Ο Hans & η Gretel συναντούν τη μάγισσα
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Νοεμβρίου 20th, 2022
0 Comments

Ελαιογραφία Ι. Φέτση για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Όταν ο Hans & η Gretel συνάντησαν τη μάγισσα Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

65.Το μαρτύριο της σταγόνας
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Νοεμβρίου 15th, 2022
0 Comments

Το μαρτύριο της σταγόνας

Το μαρτύριο της σταγόνας Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

64.Πες μου Πάτση κάτι που δεν ξέρω
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Νοεμβρίου 7th, 2022
0 Comments

Πες μου Πάτση κάτι που δεν ξέρω

Πες μου Πάτση κάτι που δεν ξέρω Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

63.Το Μάτι και το φιάσκο της Δικαιοσύνης
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Νοεμβρίου 3rd, 2022
1 Comment

Το Μάτι και το φιάσκο της Δικαιοσύνης

Το Μάτι και το φιάσκο της Δικαιοσύνης Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

11.Νοέμβριος
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Νοεμβρίου 1st, 2022
0 Comments

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση)

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση) Για τα δείτε ολόκληρο το ημερολόγιο του 2022 κάντε κλικ εδώ.  More...

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.