Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

31.Πατέντες και κουίντες
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Μαΐου 11th, 2021
0 Comments

Πατέντες και κουίντες

Πατέντες και κουίντες Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

Μάνα,μητέρα,μαμά
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Μαΐου 9th, 2021
0 Comments

Μάνα, μητέρα, μαμά… (Οι μικρές ελαιογραφίες της Ι. Φέτση για τη γιορτή της μάνας)

Μάνα, μητέρα, μαμά… (Οι μικρές ελαιογραφίες της Ι. Φέτση για τη γιορτή της μάνας) Για τα σκίτσα και τους πίνακες της More...

84.Των εμβολίων οι κοινότητες
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Μαΐου 7th, 2021
0 Comments

Των εμβολίων οι κοινότητες…

Των εμβολίων οι κοινότητες… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

H Aποκαθήλωση
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Απριλίου 30th, 2021
0 Comments

Η Αποκαθήλωση

Η Αποκαθήλωση Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Ο Μυστικός Δείπνος
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Απριλίου 29th, 2021
0 Comments

Ο Μυστικός Δείπνος (ελαιογραφία Ι. Φέτση)

Ο Μυστικός Δείπνος (ελαιογραφία Ιωάννας Φέτση) Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

30.Του Λαζάρου
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Απριλίου 24th, 2021
0 Comments

Του Λαζάρου

Του Λαζάρου Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Τοπίο ανοιξιάτικο μετά την καταιγίδα
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Απριλίου 22nd, 2021
0 Comments

Παγκόσμια Ημέρας της γης («Ανοιξιάτικο τοπίο μετά την καταιγίδα»-Ελαιογραφία Ι. Φέτση)

Παγκόσμια Ημέρας της γης («Ανοιξιάτικο τοπίο μετά την  More...

29.Από τη συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Απριλίου 17th, 2021
0 Comments

Από τη συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου

Από τη συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.