Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

6.Ο Novak Djokovic απελάθηκε από την Αυστραλία
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Ιανουαρίου 16th, 2022
0 Comments

Ο Novak Djokovic απελάθηκε από την Αυστραλία

Ο Novak Djokovic απελάθηκε από την Αυστραλία Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

5.Ο Boris Johnson και το ''work event'' του...
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Ιανουαρίου 15th, 2022
0 Comments

Ο Boris Johnson και το «work event» του…

Ο Boris Johnson και το «work event» του… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

4.Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς τροποποιημένου χοίρου σε άνθρωπο
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Ιανουαρίου 13th, 2022
0 Comments

Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς τροποποιημένου χοίρου σε άνθρωπο

Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς τροποποιημένου χοίρου σε άνθρωπο Για τα σκίτσα και τους πίνακες της  More...

3.David Maria Sassoli(1956-2022)
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιανουαρίου 11th, 2022
0 Comments

David Maria Sassoli (30/5/1956-11/1/2022)

David Maria Sassoli (30/5/1956-11/1/2022) Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

1.Εν Ιορδάνη...
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Ιανουαρίου 6th, 2022
0 Comments

Εν Ιορδάνη…

Εν Ιορδάνη… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Το meme της οργής
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Ιανουαρίου 5th, 2022
0 Comments

Το meme της οργής…

Το meme της οργής… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

ianouarios_imerlogio_fetsi
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Ιανουαρίου 1st, 2022
0 Comments

Καλή Χρονιά! Καλό μήνα! (Ο Ιανουάριος από το Ημερολόγιο 2022 με ελαιογραφίες της Ι. Φέτση)

Καλή Χρονιά! Καλό μήνα! (Ο Ιανουάριος από το Ημερολόγιο  More...

Fetsi_Ian_Feb
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Δεκεμβρίου 21st, 2021
0 Comments

Το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση

Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει ελαιογραφίες της Ιωάννας Φέτση* με θέμα τους ήρωες γνωστών παραμυθιών. Κάθε μήνας και ένα More...

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.