Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

83.Επέτειος Πολυτεχνείου 50 χρόνια
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Νοεμβρίου 17th, 2023
0 Comments

Επέτειος Πολυτεχνείου-50 χρόνια

Επέτειος Πολυτεχνείου-50 χρόνια Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

82.Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 15th, 2023
0 Comments

Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο

Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

81.Βαβυλωνία,έργο θεατρικό σε 5 πράξεις
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Νοεμβρίου 11th, 2023
1 Comment

Βαβυλωνία, έργο θεατρικό σε 5 πράξεις

Βαβυλωνία, έργο θεατρικό σε 5 πράξεις Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

80.Η ύβρις και η αλαζονεία πάνε παρέα
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Νοεμβρίου 9th, 2023
0 Comments

Η ύβρις και η αλαζονεία πάνε παρέα

Η ύβρις και η αλαζονεία πάνε παρέα Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

20231109_134607 2
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Νοεμβρίου 9th, 2023
0 Comments

Συνοπτικό Ημερολόγιο 2024 της Ιωάννας Φέτση

Ένα συνοπτικό Ημερολόγιο του 2024 της Ιωάννα Φέτση με μία ζωγραφιά της (ακρυλικό πάνω σε ξύλο) που έχει θέμα τον Άγιο More...

79.Τίτλοι τέλους για τον Antonio Costa
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 8th, 2023
0 Comments

Τίτλοι τέλους για τον Antonio Costa

Τίτλοι τέλους για τον Antonio Costa Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

78.Συνάντηση Ανδρουλάκη- Κασσελάκη στη Βουλή
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 8th, 2023
0 Comments

Συνάντηση Ανδρουλάκη-Κασσελάκη στη Βουλή

Συνάντηση Ανδρουλάκη-Κασσελάκη στη Βουλή Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

77.Φωνή βοώντος σε άδειο πηγάδι
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Νοεμβρίου 3rd, 2023
0 Comments

Φωνή βοώντος σε άδειο πηγάδι

Φωνή βοώντος σε άδειο πηγάδι Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.