Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

babouskes
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Νοεμβρίου 12th, 2021
0 Comments

Μπαμπούσκες

Μπαμπούσκες Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Δείξε μου το PCR σου
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Νοεμβρίου 5th, 2021
0 Comments

Δείξε μου το PCR σου…

Δείξε μου το PCR σου… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

Δυό πρωϊνά λεωφορεία πιάσαν κουβέντα για φορτία...
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Νοεμβρίου 4th, 2021
0 Comments

Δυό πρωϊνά λεωφορεία πιάσαν κουβέντα για φορτία…

Δυό πρωϊνά λεωφορεία πιάσαν κουβέντα για φορτία… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

noemvrios
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Νοεμβρίου 1st, 2021
0 Comments

Καλό μήνα (Από το Ημερολόγιο 2021 της Ι. Φέτση)

Καλό μήνα (Από το Ημερολόγιο 2021 της Ιωάννας Φέτση) Για τα δείτε ολόκληρο το ημερολόγιο κάντε κλικ εδώ.  More...

merkel_fetsi
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Οκτωβρίου 30th, 2021
0 Comments

Η Angela Merkel και το αναπάντητο ερώτημα

Η Angela Merkel και το αναπάντητο ερώτημα Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

Φώφη Γεννηματά-Με χαμόγελο μέχρι το τέλος
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Οκτωβρίου 28th, 2021
0 Comments

Φώφη Γεννηματά: Με χαμόγελο μέχρι το τέλος

Φώφη Γεννηματά: Με χαμόγελο μέχρι το τέλος Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

ΓΑΠ-Ολική επαναφορά (1)
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Οκτωβρίου 22nd, 2021
0 Comments

ΓΑΠ: Ολική επαναφορά…

ΓΑΠ: Ολική επαναφορά… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε More...

Οι μνηστήρες
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Οκτωβρίου 18th, 2021
0 Comments

Οι μνηστήρες

Οι μνηστήρες Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.